Redactie

 

Indien u wilt dat er iets geplaatst wordt op onze website zoals een eigen belevenis, verhaal, aankondiging van een evenement of een ingezonden stuk, stuur dit dan naar:

redactie@tcaxel.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.

Met vriendelijke sportgroet,
Rob Visman en Monnie IJsebaert