Redactie

 

Indien u wilt dat er iets geplaatst wordt op onze website zoals een aankondiging van een evenement of een ingezonden stuk, dan dit opzenden naar:
redactie@tcaxel.nl
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.
Met vriendelijke sportgroet,

Rob Visman en Monnie IJsebaert